Gütesiegel Faire Anwerbung RAL quer

Das Gütsiegel Faire Anwerbung Pflege Deutschland _ Achtung geschützt

Das Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ _ Achtung: geschütztes Zeichen